Terima kasih #INSTUN di atas penerbitan 2 artikel di dalam Jurnal INSTUN Bil. 2/ 2019. Semoga ada manafaatnya.