Hampir selesai tugas pengacara Majlis Perhimpunan Bulanan INSTUN Bil. 7 / 2017