Dan engkau tidak akan mendapati sebarang perubahan bagi cara dan peraturan Allah itu.