Pembentangan dan perbahasan rang undang-undang Akta Cukai Jualan 2018 di Dewan Negara. @limguaneng