Ke sekitar perpustakaan & masjid Abdullah Bin Abbas RA di Ta’if, sahabat Rasulullah ﷺ