Larangan berlebihan dalam beribadah, puasa 3 hari sebulan dan puasa Nabi Dawud AS #RiyadusSolihin