﷽ PENTINGNYA MENGETAHUI KEUTAMAAN AMAL Ibnu Rajab Al-Hanbali (Rahimahullah) berkata: هى لم ٗعرف ثّاب الأعهال ثملت علَٗ فٖ جهٗع الأحّال "Siapa yang tidak mengetahui ganjaran dari suatu amal maka ia akan berat melakukannya dalam keadaan apapun." 📚 Ikhtiyarul Awla