Sirap nyok dan nyok Medan Suri
Depa panggil merah, putih jaa