Hari kedua di Kota Bharu.


I'm at Al-Khatiri Hotel! http://4sq.com/2mEuN4J