Di sinilah, dinyalakan pelita dakwah menyeru manusia kepada Allah, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju peribadatan kepada Rabb para hamba.