Sabaton - UprisingRemember Primo Victoria? Now listen to Sabaton latest video clip.