Isnin, April 30, 2018

💠 || Pengertian Thoghut

💠 || Pengertian Thoghut


بسم الله الرحمن الرحيم

Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya hal pertama yang Allah wajibkan atas anak Adam adalah kafir terhadap thoghut (al kufru bit thoghut) dan beriman kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت

"Dan Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul (yang menyerukan) : "Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah thoghut"". (An Nahl : 36)

Adapun bentuk/cara untuk kafir kepada thoghut (shifatul kufri bit thoghut) adalah: hendaknya engkau meyakini bathilnya beribadah kepada selain Allah, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pengikutnya serta memusuhi mereka.

Adapun ma'na beriman kepada Allah adalah: hendaknya engkau meyakini bahwa Allah adalah Ilah yang diibadahi satu satu-Nya tanpa siapapun selain-Nya, memurnikan seluruh bentuk bentuk ibadah semuanya hanya untuk Allah, dan tidak mempersembahkannya kepada setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah, serta mencintai dan memberikan loyalitas kepada ahlul ikhlas (orang orang yang memurnikan seluruh ibadah mereka hanya untuk Allah) serta membenci orang orang musyrik.

Inilah Millah Nabi Ibrahim, yang membenci Millah ini adalah orang orang yang membodohi diri mereka sendiri. Inilah contoh tauladan yang baik yang telah Allah kabarkan dalam firman-Nya ta'ala:

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا حتي تأمنوا بالله وحده

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami ber-baro' (berlepas diri) dari kalian dan dari apa apa yang kalian ibadahi selain Allah, kami kafir kepada kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja."" (Al Mumtahanah: 4)

Thoghut adalah sebutan yang mencakup seluruh apa apa yang diibadahi selain Allah dan ia rela untuk diibadahi, baik berupa al ma'buud (sesuatu yang diibadahi), atau al matbuu' (yang diikuti), atau al muthoo' (yang ditaati) pada hal hal yang tidak termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya.


📚 Maroji' : رسالة في معنى الطاغوت
(Risalah Fi Ma'na At Thoghut)
✍ Penulis : Syeikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab


※※※
📡 Just Share Knowledge

Tiada ulasan:

Catat Ulasan