Rabu, Mac 08, 2017

Keutamaan Nabi Muhammad SAW
✍ Dari Abu HurairAh -Radhiyallahu 'Anhu- bahwa Rosulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam bersabda:

“Aku diutamakan atas para nabi dengan enam perkara; aku diberi jawami’ul kalim, aku ditolong dengan rasa takut yang menyelimuti musuh, telah dihalalkan bagiku ghanimah, telah dijadikan bagiku bumi sebagai tempat yang suci dan tempat bersujud, dan aku diutus kepada segenap makhluk seluruhnya dan ditutup kenabian olehku.”

(HR. Muslim 1/371)

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- :

✍ Maka Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Salam adalah utusan Allah kepada segenap tsaqolain; manusia dan jin, dari kalangan arab dan A'jam (non arab), para raja dan orang-orang zuhud, para bangsawan dan rakyat jelata. Maka tidak diperkenankan seorangpun untuk keluar dari ajarannya secara batin atau terang-terangan dan tidak boleh keluar dari mengikuti kepada apa-apa yang telah datang dari al-Kitab (Al-Qur'an) serta as-Sunah secara terperinci maupun global, tidak pula dalam perkara ilmu dan amal.

(Majmu Fatwa 2/234)

Catatan: yang dimaskud Jawami'ul kalim adalah Perkataan yang singkat, padat, kuat dan mudah dipahami. Ibnu Hajar al-'Asqolani mengatakan; adalah al-Qur’an.

Keyword: 
  1. Jawami'ul Kalim
  2. Rasa takut musuh
  3. Dihalalkan Ghanimah
  4. Bumi sebagai tempat bersujud
  5. Diutus untuk segenap makhluk
  6. Penutup kenabian

Tiada ulasan:

Catat Komen